Jezus terugkomst: onverwachts en onmiskenbaar.

Wordle van Mattheus 24

Mattheüs 24 is een van de moeilijkste bijbelgedeelten die betrekking hebben op de wederkomst van Jezus. Er wordt heel wat kennis veronderstelt over de joodse geschiedenis. Sommige uitspraken zijn alleen maar uit te leggen in het licht van de omgringende hoofdstukken. Leert Jezus hier dat de wereld steeds verder de afgrond in stort totdat Hij terugkomt? Geeft hij hier aanwijzingen waaraan we globaal kunnen weten wanneer hij terugkomt? Ik probeer op deze en andere vragen een antwoord te geven. Bij deze preek hoort een prezi-presentatie, deze opent in een afzonderlijk venster.

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Een reactie plaatsen

Het christelijk geloof als wensdroom

De bundel ‘koppige overtuiging’ verenigt een aantal essays van C.s. Lewis die nog niet eerder in het Nederlands vertaald waren. Met name de langere artikelen zijn het lezen waard. In het essay ‘is theologie een vorm van poëzie?’ gaat Lewis in op de vraag of de theologische bezigheid – het geloof – niet (slechts) een vorm van poëtisch tijdverdrijf is. In hoeverre worden mensen tot het christendom aangetrokken, of blijven zij binnen de traditie van het christendom actief, omdat het ‘mooi’ is en haar beoefening een esthetische genoegen biedt? En wordt dit genoegen niet verward met verstandelijke instemming? Ik vat Lewis’ pleidooi kort samen en sluit af met een bredere vraag: In hoeverre verschilt het genoegen dat het bezig zijn met het christelijk geloof biedt van haar seculiere tegenhangers? In een later artikel wil ik ingaan op zijn opmerkingen over mythologie in de bijbel. Lees de rest van dit artikel »

, , , , , , , , , , , ,

2 reacties

Vergelijking Oud-Oosterse teksten en Exodus 21:22-32

Onderstaand een deel van een uitgebreidere exegese van Exodus 21:22-32. De relatie tussen deze wetstekst en andere oud-oosterse teksten wordt besproken. Deze tekst is relevant in het christelijke meningsvorming rondom abortus. Zie voor de afkortingen het einde van het artikel.

De conclusie dat de OT wetscode afhankelijk is van ANE wetsteksten niet uit de overeenkomsten worden getrokken. Met Sprinkle is het veiliger te stellen dat het OT zich bewust is van ANE wetgeving, maar het niet klakkeloos overneemt. Het lijkt of het OT bewust casussen overneemt uit deze wetten om ze dan van commentaar te voorzien. Wanneer een bestaande wet rechtvaardig is, kan deze overgenomen worden. Vaak contrasteert ANE (mesopotamische) wetgeving echter meer met de bijbelse dan dat ze overeenkomt. Hierin komen de verschillende ideologiën naar voren. ANE wetsteksten zijn vaak zeer seculier. Zij dienen vaak ter meerdere eer en glorie van de koning die de wetten heeft uitgevaardigd. Vaak zijn de wetten voor het publiek niet bereikbaar. Bijbelse wet heeft een educatief doel: het karakter van het volk opbouwen en Jhwh als wetgever te eren. [1]

Lees de rest van dit artikel »

, , , , , ,

2 reacties